Hội họp  • Gặp mặt đầu xuân 2019

   11:12:28 21-02-2019
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
    
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
    
    
    
    
  • Thông báo gặp mặt đầu xuân 2019

   10:10:07 13-02-2019
   Trân trọng kính mời toàn thể Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội về dự buổi họp mặt đầu xuân.
  • Gặp mặt đầu xuân 2018

   12:32:25 24-08-2018
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI ĐẦU XUÂN & DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM 2017 CỦA HỘI TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...
  • THÔNG BÁO GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2018

   18:26:43 02-02-2018
   Nhân dịp đón mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, tổng kết công tác Hội năm 2017 và báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Hội Mỹ Thuật Hà Nội trân trọng kính mời Đồng chí tới dự cuộc gặp mặt toàn thể hội viên.