HỌA SĨ PHẠM CHÍNH TRUNG - 1956

Ngày đăng : 19:47:51 17-02-2016

MỘT MÌNH 
SƠN MÀI 30CM X 40CM
PHẠM CHÍNH TRUNG
TLMT mừng Xuân BinhThân 2016

MỤC ĐỒNG 
SƠN MÀI ( SƠN TA) 75CM X 100CM
PHẠM CHÍNH TRUNG

THIẾU NỮ 
SƠN MÀI ( SƠN TA) 60CM X 90CM )
PHẠM CHÍNH TRUNG

CHỊ EM
SƠN MÀI (SƠN TA) 60cm x 60cm
PHẠM CHÍNH TRUNG

Tags: