So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

  Trại sáng tác  • TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT THỦ ĐÔ 2018

   11:07:39 21-11-2018

   TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT THỦ ĐÔ 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP. TRONG 15 NGÀY DỰ TRẠI CÁC TRẠI VIÊN ĐÃ SÁNG TÁC ĐƯỢC 35 TÁC PHẨM VÀ KÝ HOẠ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG, CẢM ƠN CÁC HOẠ SỸ ĐÃ NHIỆT TÌNH DỰ TRẠI...

    
  • KẾ HOẠCH TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2016

   18:12:30 30-01-2016

   Trại sáng tác: TỔ CHỨC 2 TRẠI

                    -Tháng 4 - 2016: Tổ chức trại sáng tác tại Nhà sáng tác Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Các trại sáng tác năm nay ưu tiên cho tất cả các Hội viên có phác thảo sáng  tác tốt (đề tài vẽ về Hà Nội). Các Hội viên đăng ký dự trại nộp phác thảo vào tuần đầu của tháng mở trại tại văn phòng Hội Mỹ thuât Hà Nội.

                    - Tháng 6 - 2016: Tổ chức trại sáng tác vẽ về Bộ Đội Biên Phòng.

                   Mỗi hội viên trong nhiệm kỳ 05 năm chỉ được dự trại sáng tác không quá 02 lần.