Hội họp  • Gặp mặt đầu xuân 2019

   11:12:28 21-02-2019
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
    
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019 VÀ TỔNG KẾT HỘI NĂM 2018 ... ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2019....Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm2018.Thay mặt hội MTHN chủ tịch hội lên nhận Bằng khen do Hội liên Hiệp VHNT Hà Nội trao tặng!
    
    
    
    
  • Thông báo gặp mặt đầu xuân 2019

   10:10:07 13-02-2019
   Trân trọng kính mời toàn thể Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội về dự buổi họp mặt đầu xuân.
  • Gặp mặt đầu xuân 2018

   12:32:25 24-08-2018
   HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI ĐẦU XUÂN & DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM 2017 CỦA HỘI TẠI 19 HÀNG BUỒM - HÀ NỘI...
  • THÔNG BÁO GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2018

   18:26:43 02-02-2018
   Nhân dịp đón mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, tổng kết công tác Hội năm 2017 và báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Hội Mỹ Thuật Hà Nội trân trọng kính mời Đồng chí tới dự cuộc gặp mặt toàn thể hội viên.
  • GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2017

   22:41:38 23-02-2017
   Nhân dịp xuân Đinh Dậu Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân để Chúc tết Hội viên nhân dịp Năm mới và báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2016 trong không khí vui vẻ và đầm ấm của Năm Mới.
  • GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2016 - HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI

   12:05:16 23-02-2016

   NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÚC TẾT , THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NĂM 2016 VÀ TỔ CHỨC KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, LỲ XÌ CÁC HỘI VIÊN CAO TUỔI NHÂN DỊP NĂM MỚI.

  • BÁO CÁO TỔNG KẾT

   17:28:07 28-01-2016

   ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   BÁO CÁO

   TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2015

   VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

   CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI