Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Ngày đăng : 11:45:03 24-04-2024

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến (sưu tầm)

- Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Ban Tổ chức dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 200-250 tác phẩm mỹ thuật của các các họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi tham gia. Thời gian phát động từ quý I đến quý IV năm 2024.

 
09/04/2024  16:04
Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024- Ảnh 1.

Tác phẩm được trưng bày tại Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.

Mục đích tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 nhằm tôn vinh tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi. Tổng kết quá trình lao động sáng tạo, sáng tác, công bố, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác, tiêu biểu, xuất sắc trong 2 năm (2022-2024). Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ trong cả nước.

Đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm; phản ánh những khó khăn, thuận lợi, cách nhìn, quan điểm sáng tác trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu đối với Festival là phải chọn lọc, công bố, giới thiệu tác phẩm mỹ thuật xuất sắc, tiêu biểu phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa Việt Nam. Công tác tổ chức phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả, thẩm mỹ, mỹ thuật, gây ấn tượng sâu sắc, tôn vinh được các tác phẩm và thu hút được sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, phải lan tỏa, thông tin kịp thời đến các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ và công chúng yêu thích mỹ thuật; tổ chức xây dựng phóng sự tài liệu, video clip, ấn phẩm catalogue..., tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, internet. Tổ chức thực hiện tuyển chọn tác phẩm, chấm chọn giải thưởng khách quan, công tâm; chọn ra những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc để trao giải thưởng.

Theo đề án, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn và chấm giải thưởng Festival mỹ thuật trẻ năm 2024 gồm các họa sĩ, nhà điêu khắc, chuyên gia, nhà phê bình lý luận, nhà quản lý văn hóa nghệ thuật có uy tín sẽ tuyển chọn 200 hoặc 250 tác phẩm xuất sắc trưng bày triển lãm và đề cử tác phẩm vào chấm chọn giải thưởng của Ban Tổ chức. Thời gian tổ chức vào quý IV năm 2024 tại Thành phố Hà Nội.

Giải thưởng của Ban Tổ chức gồm: 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 09 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Giải thưởng cho các tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật: 02 giải đồng hạng. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi theo chất lượng thực tế của tác phẩm gửi tham gia.

 
Tags: