THÔNG BÁO TRIỂN LÃM MỸ THUẬT THỦ ĐÔ NĂM 2017

Ngày đăng : 12:05:03 15-08-2017
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    
     Độc lập – Tụ do – Hạnh phúc
                                                                                        -------------------------
                       
HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI                                                                       Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017
 
THÔNG BÁO ( Lần thứ 2)
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT THỦ ĐÔ NĂM 2017
 
  Triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 2017 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày “Giải phóng thủ đô 10-10”. Triển lãm này là ngày hội lớn của giới mỹ thuật Hà Nội và có ý nghĩa chính trị quan trọng.
Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Hà Nội xin thông báo cụ thể như sau:
I.          Nội dung tác phẩm:
           Phản ánh sinh động cuộc sống lao động, sinh hoạt, văn hóa, phong cảnh và công cuộc  xây dựng và  bảo vệ Thủ đô.
II        Quy cách tác phẩm:
   1. Thời gian sáng tác
            Tác phẩm được sáng tác từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017.
   2. Quy cách tác phẩm
     -   Ban tổ chức triển lãm đề nghị mỗi hội viên gửi 01 tác phẩm để nhiều hội viên cùng tham dự.
     -    Các tác phẩm được thể hiện với các thể loại: Hội họa, Đồ họa, Điêu Khắc.
     -   Tác phẩm có khung sẵn sàng trưng bày.
     -   Kích thước mỗi chiều tác phẩm hội họa, phù điêu: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 50 cm. Niếu chiều lớn hơn 200cm thì phải bao gồm nhiều tấm để có thể tháo dời.
     -  Tượng tròn: chiều cao, chiều ngang không dưới 0.45m và không quá nặng.
     -   Không nhận tác phẩm có chất liệu dễ hư hỏng, biến dạng, gãy, vỡ…
     -   Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền cho tác phẩm của mình.
 
        Để thuận lợi cho tác giả, Hội đồng nghệ thuất sẽ tuyển chọn bằng ảnh chụp tác phẩm. Yêu cầu chất lượng ảnh phải trung thực để sử dụng in sách “Mỹ Thuật Thủ Đô năm 2017”. Các tác giả gửi ảnh kích thước 18x24cm mỗi tác giả gửi 1 ảnh, mặt sau ảnh ghi các nội dung: Tên tác giả, tên tác phẩm, kích thước, năm sáng tác, địa chỉ của tác giả, số điện thoại, năm sinh.  
  III.          Thời  gian nhận ảnh tác phẩm 
            Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 20/9/2017 tại Văn phòng Hội Mỹ Thuật Hà Nội.
(Vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 trong thời gian trên)
Địa chỉ liên hệ: 19 Hàng Buồm –Hà Nội.
Điện thoại:  04 -3 9262631
Tác phẩm được hội đồng chọn trưng bầy triển lãm, Ban tổ chức sẽ có giấy báo để tác giả gửi tác phẩm đến địa điểm quy định.
Đối với tác giả chưa phải là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, nộp ảnh như thời gian của hội viên. Nhờ các hội viên thông báo cho các tác giả chưa phải là hội viên được biết.
         1. Thời gian khai mạc:
          Triển lãm khai mạc lúc 17h00 ngày 07 tháng 10 năm 2017.  Tai Trung tâm triển lãm Vân Hồ số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng ,Hà Nội
        2.Thời gian trả tranh:
Ban chấp hành khuyến khích hội viên nhận tranh và tiền nhuận treo vào ngày kết thúc triển lãm, ngay tại phòng tranh.
 
Ban chấp hành rất mong được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các hội  viên Hội Mỹ thuật Hà Nội                              
                                       
                                                                                                           
                                                                           BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI
 
Tags: